За нас

Нашето мото и визија Имаме сработено голем број на проекти од осласта на електро-инсталацијата, воспоставување на водоводни мрежи и канализација, прокетирање и изведување... Тимот на "Електра" гордо стои зад секој завршен проект. Нашата професионалост и лојалност кон нашите клиенти. доведоа растење и проширување на нашата фирма.

Нашата работа

Ни претставува чест да соопштиме

Користејќи ги материјалите од нашата програма изведени се позиции како што се: санациони работи, внатрешни и надворешни водоводи и канализации, реконструкција и адаптација на објекти, ПП заштити на челични конструкции и електрични кабли, контактни фасади, репарација на бетонски конструкции и малтери, заштитни премази на конструкции и челични конструкции, потоа градежно занаетчиски работи: подополагачки, фасадерски, молерофарбарски работи, хидроизолации и друго.

Тимот на "Електра" гордо стои зад сите свои проекти и висок стандард на професионална изработка. Имаме искусен тим кој е квалификуван за одржување и воспоставување на електро инсталација, водовод, канализација итн.

Имаме изградено добар изграден имиџ со нашиот голем број клиенти и ние сме постојано работиме на градење на нашата способност и успех во оваа област.

Наша локација

Find out more