Услови

#

Услови

Нашата работа

Доколку ви е потребен совет, нашиот стручен тим ви стои на располагање за консултации, забелешки и слично, околу условите за работа и гарантните услови.

  • Гарантираме:

    "Електра" гарантира дека договорената услуга ќе биде извршена навремено според потребата на клиентот.
  • Се обврзуваме:

    "Електра" се обврзува дека доколку во гарантниот рок доколку се појават било какви недостатоци или рекламации може да ги корегира во најкраток можен рок.

Начин на наплата